Вівторок, 09/03/2021, 04:01
Вітаю Вас Гість | RSS

Часлівецька школа-інтернат

Меню сайту
Форма входу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
ПедПРЕСА

Наші методичні розробки та презентації

Головна » 2011 » Серпень » 28 » Каршаї М.Ю. «Весела абетка для чемних діток» (з методичним супроводом)
11:35
Каршаї М.Ю. «Весела абетка для чемних діток» (з методичним супроводом)

                                                         Від автора

 

 

 

Професія вчителя-це людинознавство… Адже вчитель увесь час перебуває у вирі живого спілкування з школярами, колегами-вчителями, домочадцями.

 

Так важливо, коли тебе з нетерпінням чекають щоденно маленькі школярі. 20-тий рік я працюю в педагогічній сфері, з них -14 рік у спеціальній школі-інтернаті. Моя професія - вчитель початкових класів, а педагогічне кредо – виховувати і навчати красою, любов’ю,  думати про все тільки з позицій добра.

 

Кожна дитина для мене - окрема маленька квіточка, яка для свого росту потребує моєї щохвилинної відданої терплячої праці, а іноді й здоров’я. То ж все, чим Бог нагородив, - для них. До самого дна.

 

Оскільки навчаю і виховую молодших школярів з особливими потребами, діток, які потребують особливої уваги, вважаю, що важливим фактором у роботі з ними є психологічна та професіональна готовність до уроків.

 

Психологічна готовність учителя несе в собі сукупність всіх особистих рис, як: людяність, чуйність, доброзичливість, співчуття до дитини, позитивне ставлення до роботи з нею. При цьому, педагог повинен пам’ятати про те, що ця важка специфічна праця – це гуманна, благородна справа.

 

Професійна підготовка вчителя вимагає найголовнішого в його діяльності - педагогічної корекції та вміння її організувати. Бо тільки правильне організаційне корекційно направлене навчання, яке здійснюється в початкових класах спеціальної школи, значною мірою визначає подальші успіхи учнів.

 

Психолого-методико-педагогічна характеристика учнів

 

спеціальної школи.

 

 

 

Як підкреслюється в офіційних документах, спеціальні школи покликані готувати дітей, що перенесли тяжкі мозкові захворювання, до самостійного життя і праці на основі корекції властивих їм відхилень у розумовому розвитку.

 

В умовах спеціального навчання при наявності постійного, цілеспрямованого, чітко дозованого впливу зі сторони вчителя, відбувається розвиток пізнавальної діяльності учня, становлення особистості в цілому, формування духовних і фізичних якостей.

 

Враховуючи загальне зниження пізнавальних можливостей учнів, порушення мислення, навчання проводжу в полегшеній формі, обсяг та характер навчального матеріалу адаптую до пізнавальних можливостей кожного учня.

 

Через низький рівень логічних процесів дітям з вадами  розвитку важко аналізувати, узагальнювати, зіставляти предмети та явища, виділяти головне, тому, насамперед, спрощую структуру знань та практичних дій, забезпечую послідовність та наступність у корекційно-виховній роботі.

 

Низка відхилень у розвитку учнів, що зумовлена малорухливістю нервових процесів, відображається в інших психічних процесах: сприйнятті, ослабленні пам’яті, нестійкості уваги, відтворенні, мисленні, практичній діяльності. Через це навчання і корекцію їхніх вад здійснюю у повільному темпі, у неодноразовому повторенні.

 

Ще однією особливістю вад учнів є швидка втома та втрата працездатності. Адже, найпродуктивнішим для учнів часом на уроці є період від 7-8 хвилин до 20-ої хвилини уроку. Після цього спостерігається загальне зниження працездатності учнів. Щоб запобігти цьому, впроваджую елементи ігор, творчий підхід до виконання завдань, які несуть емоційно-позитивне забарвлення та викликають інтерес до поставлених на уроці завдань.

 

У роботі з дітьми, які мають особливі потреби, дотримуюся такої стратегії:

 

- своє безпосереднє керівництво учнями зводжу до патронування кожної дії учня;

 

- звертаю увагу на зусилля учня, а не на результат;

 

- даю чіткі вказівки;

 

- використовую творчий підхід до виконання завдань;

 

- впроваджую у навчальний процес принципи інтеграції;

 

- підкріплюю в учнів віру у власні сили, застосовую заохочення.

 

У спеціальній школі навчаються діти (з легкою розумовою відсталістю), які за висновками медико-педагогічної комісії отримали діагноз: олігофренія в ступені дебільність F70-

 

легка розумова відсталість.

 

         Загальною ознакою цієї патологічної  групи осіб є наявність природженого чи набутого в ранньому дитинстві (до 3-х років) загального недорозвитку психіки з перевагою інтелектуальної недостатності.

 

         Наукою доведено, що при дебільності (легкий ступінь розумової відсталості) інтелектуальний коефіцієнт (IQ) дорівнює 50-70. Такий рівень інтелекту достатній для розвитку побутової мови, для опанування спеціальних програм, що базуються переважно  на конкретно-наочному навчанні, яке проводиться у повільному темпі, а також для оволодіння трудовими та професійними навичками, відносної адекватності й самостійності поведінки у звичайному оточенні.

 

         У осіб із легкою розумовою відсталістю головні утруднення найчастіше спостерігаються у сфері шкільного навчання, де у багатьох проблеми виникають при читанні та письмі. Так, наприклад, у процесі навчання грамоти, учні легко забувають букви, які вивчають;  у процесі читання можуть з’єднати початок одного слова з кінцем іншого чи прочитане по складах ціле слово, а при повторенні його утримувати у пам’яті один склад. Читаючи, можуть пропускати слова, рядки або прочитати слова не в тій послідовності. Наявна нерівномірність у роботі: після правильно написаного речення при повторному написанні цього речення роблять помилки. У таких дітей є значні труднощі оволодіння лічбою. Вони довго не оволодівають знаннями числового ряду, не можуть заповнити пропущене місце у числовому ряді, не співвідносять цифру з кількістю предметів.

 

Для них характерно давати необдумані, випадкові, швидкі, імпульсивні відповіді. Суті задачі вони не обдумують, часто починають виконувати випадкові арифметичні дії з числами з умови задачі.

 

При обстеженні розуміння сюжетних картин, текстів, умінні класифікувати предмети, вони  виявляють ту саму неорганізованість, невміння зосереджуватися.

 

Розширення обсягу матеріалу значно ускладнює розв’язання поставленого перед ним завдання.

 

Зі значними  порушеннями протікає у цих дітей процес класифікації предметів чи малюнків. У них з’являється велика кількість побічних асоціацій, кожна з яких відволікає від розв’язання поставленої задачі. У таких випадках, коли такі дефекти особливо різко виражені, відмічається погане засвоєння та закріплення програмового матеріалу та швидке забування набутих навичок.

 

Для дітей даної групи характерне те, що недорозвиток складних форм пізнавальної діяльності протікає на фоні помітних порушень рівноваги основних нервових процесів збудження та гальмування.

 

Із раннього дитинства у них з’являється низка особливостей розвитку: вони плаксиві, дратівливі, погано сплять; у дошкільному віці шумливі, балакучі, розв’язані у спілкуванні  з оточуючими, дратівливі й вередливі.

 

Моторна поведінка багатьох дітей украй дезорганізована. Вони рідко сидять спокійно у класі, крутяться, хаотично розмахують руками, перебирають речі на парті, зачіпають сусідів, риються у своєму портфелі, натрапивши на сніданок, можуть почати його їсти на уроці.

 

Наявність зайвих рухів свідчить про ослаблену гальмівну та регулятивну діяльність кори півкуль головного мозку.

 

Такі діти виділяються із загальної маси своєю неорганізованістю та імпульсивністю. Вони без затримки, передчасно реагують на все .що їх оточує.

 

Поведінка таких дітей різко змінюється, залежно від обставин.

 

Вони більш організовані при індивідуальних заняттях чи в умовах, звичних для них, та легко збуджуються за будь-якої зміни обставин.

 

Для цієї групи дітей також характерним є різке порушення працездатності. Патофізіологічною основою цього симптому є порушення нормальної взаємодії між гальмуванням і збудженням  з перевагою збудження над гальмуванням. Але сюди відносяться і ті олігофрени, у яких порушення балансу між основними нервовими процесами характеризуються перевагою гальмування над збудженням.

 

Ці діти також зберігають загальну для всіх олігофренів рису -  недорозвиток здатності до абстрагування, узагальнення.

 

Специфічною симптоматикою для них є в’ялість, пасивність. Ці риси, як правило, виявляються у них змалку.

 

Навчати таких дітей важко у зв’язку з тим, що загальна інтелектуальна недостатність у них поєднується із в’ялістю.

 

Своєрідність структури дефекту у вигляді загального гальмування проявляється як в особливостях їх поведінки, так і в моториці. Такі діти не звертаються із запитаннями до педагога, ніколи не намагаються активно дати відповідь на запитання, яке пропонується всьому класу, хоча і можуть правильно відповісти на нього.

 

У будь-яку діяльність включаються лише після того, як педагог два-три рази повторить інструкцію та додатково стимулюватиме дитину у процесі виконання. Особливо чітко це проявляється у моториці дітей. Звична для них постава-дещо згорблена, з опущеною головою. Поза і рухи бідні, одноманітні, статичні. Міміка недиференційована, бідна, одноманітна; жести нерішучі. При ходінні та бігові відсутня координація рухів.

 

Темп рухів повільний. Якщо запропонувати такій дитині  самій виконувати руками які-небудь дії з дрібними предметами, темп рухів поступово уповільнюватиметься, рухи слабшатимуть і зовсім припиняться.

 

У цих дітей відмічається різке зниження працездатності, але воно звичайно має інший характер, ніж у дітей з перевагою збуджувального процесу.

 

На фоні загальної в’ялості й загальмованості в них часто настає особливий стан загальмованості, коли діяльність або зовсім припиняється, або виявляється значно нижчою від рівня їхніх можливостей. У цих дітей також немає порушення зорового чи слухового аналізу та синтезу. Проте вони можуть, розпізнаючи зображення предметів на малюнку, поряд із правильними давати безглузді відповіді або зовсім не реагувати на них.

 

Літери, які вони вивчили, швидко забувають. Якість письмових робіт украй нестабільна. Поряд із добре виконаною роботою в стані загальмованості значно зростає кількість помилок як у диктантах, так і при списуванні. Помилки різноманітні: такі діти можуть почати писати речення з малої літери, хоча відповідне правило вони добре знають і вже неодноразово застосовували. На письмі у таких дітей наявні пропуски слів, складів, букв, перестановки елементів слова чи фрази. Цей стан поступово зростаючого гальмування має свою динаміку. Так, якщо прослідкувати весь процес виконання письмового завдання, то можна побачити, що дитина спочатку пропускає літери, недописує слова, потім з’являються помилки, пов’язані з незначним послабленням фонематичного аналізу, у зв’язку з чим діти роблять не характерні для них у спокійному стані помилки, потім з’являються перестановки складів, слів і нерідко діяльність припиняється. 

 

Корекційно-виховна робота з дітьми, у яких переважає збуджений стан, будується таким чином, що педагог використовує насамперед ті педагогічні прийоми, які спрямовані на організацію поведінки таких дітей, на вироблення гальмівних реакцій. Дітей з перевагою гальмівного стану, навпаки, педагог стимулює в процесі діяльності, підбадьорює.

 

Описані групи дітей-олігофренів якісно відрізняються одна від одної, водночас особистість цих дітей достатньо збережена. Вони, як правило, прислуховуються до вказівок педагога, зберігають повагу до вчителя. Діти, які належать до цієї групи, можуть легко відволіктися, губити дане їм завдання, виявляють помітне порушення  працездатності; проте вони зазвичай добре розуміють свої провини, інколи емоційно реагують на свої невдачі, на зауваження вчителя, можуть навіть критично ставитися до своїх учинків.

 

Отже, правильно організоване корекційно направлене навчання, яке здійснюється в молодших класах спеціальної школи, в значній мірі визначає подальші успіхи учнів.

За цим посиланням можна скачати Абетку у вигляді букв-розмальовок

Переглядів: 1047 | Додав: Едуард | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
КАЛЕНДАР
Українське ділове мовлення. Календар свят
Корисні сайти
Українські пісні [Довідник] для вчителів Від свята до свята! "Весела Абетка" — Для дітей України Освітній портал MyReferatik Українські традиції Освітній портал talschool-music kazka.in.ua - Українська казка Методичний портал | Про проект Коллекция минусовок в Интернете!
Ноты - детям Бібліотека української літератури: книги, біографії, реферати, твори Зображення Сайт учителя інформатики Бройченка А.Г.
Презентації для дітей
КРИНИЧКА
Курси, вебінари, олімпіади. Портал Всеосвіта.
Новини Освіта.UA

Copyright MyCorp © 2021